Indledning

Denne persondatapolitik gælder for nuværende og tidligere kunder/leverandører hos Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects.

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, som man har som registreret.

I denne persondatapolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder og leverandører.

 

 1. Dataansvarlig

Demensfrekvens ved Fænø Lighthouse Projects & Fænø Gods er dataansvarlig og er i denne persondatapolitik benævnt Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects.

Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects kontaktoplysninger er:

c/o Møllehegnet Holding – Skouboegruppen

Søgade 12, 6000 Kolding

CVR nr. 71 09 32 12

Tlf. + 45 76 31 00 90

Kontaktperson: Koncerndirektør Søren Bonde

E-mail: sb@faenoe.dk

 

 1. Vores behandlinger af personoplysninger

Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects indgår aftale med kunder og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige produkter.

Når en kunde bestiller og køber én eller flere af Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects produkter, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects, giver denne samtidig sit samtykke til, at kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects.

Det samme gør sig således også gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects afgiver til Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects.

 

 

 1. Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects på følgende vis:

 • Når en kunde – eller en repræsentant for denne – vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects produkter, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects.
 • Fra B2C og fra B2B marked.
 • Gennem browser cookies og web beacons.
 • I forbindelse med almindelig korrespondance med kunder/leverandører.
 • I forbindelse med brug af Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects digitale ydelser.
 • Ved deltagelse i Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects eventuelle kunde/loyalitetsprogram og ved abonnement på Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects eventuelle nyhedsbrev.
 • Fra sociale medier, public relations, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
 • Når leverandører indgår aftaler med Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects eller afgiver tilbud til Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects.

Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

 

 1. Oplysninger som Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects indsamler

Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke personfølsomme personoplysninger.
 • Betalingskortoplysninger – typisk som garanti for en betaling.
 • Øvrige bank- og betalingsoplysninger – typisk som garanti for kreditgivning eller ved betaling.
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik herunder også brugen af Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects eventuelle app og/eller andre digitale serviceydelser.
 • Betalingshistorik
 • Browserinformationer.
 • Brugen af Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects eventuelle kunde/loyalitetsprogram.

 • Billedinformation fra Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects.
 • Oplysninger fra Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects
 • Oplysninger fra Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects kundeundersøgelser.
 • Oplysninger fra eventuelle udbudte konkurrencer.
 • Oplysninger fra kreditoplysningsbureauer.
 • Oplysninger om kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
 • Oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.
 • Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.

En kunde/ leverandør kan frivilligt og efter eget valg give Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects yderligere personoplysninger, som denne mener kan have betydning for Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects betjening og servicering af kunden/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Hvis en kunde/leverandørfrivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger opfatter Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects modtager direkte fra kunder /leverandører, vil Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects har modtaget af tredjeparter, f.eks. en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat.

Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende kunder/leverandører om Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects vilkår og betingelser samt Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.
 

 

 1. Betaling med betalingskort

Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects anvender Nets til indløsning af betalinger med betalings- og kreditkort.  Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalingssystem (www.pbs.dk). 

Ved bestillinger gemmer Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects de oplysninger, som kunden/ leverandøren har givet, i indtil 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Udover håndtering af bestillingen, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en kunde/ leverandør f.eks. henvender sig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen. 
 

 

 1. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?

Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med kunder/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. et køb/salg af produkter eller ydelser.

Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 • Behandling af kunders køb af Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects produkter.
 • Behandling af leverandørers tilbud om – og salg – af produkter og ydelser
 • Kontakt til kunden før, under eller efter dennes køb af produkter.
 • Opfyldelse af kundens anmodning om tilbud på eller køb af produkter.
 • Forbedring og udvikling af Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects produkter og serviceydelser.
 • Tilpasning af Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects markedsføring, public relations og øvrig kommunikation.
 • Analyse og rapportering af kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse
 • Tilpasning af Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til kunder/leverandører.
 • Administration og vedligeholdelse af kunders/leverandørers relation til Demensfrekvens/ Fænø Lighthouse Projects, herunder deltagelse i Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects eventuelle kunde/loyalitetsprogram, opdyrkning af nye kunder samt løbende samhandel.
 • Opfyldelse af lovkrav.

 

 1. Hjemmel – det juridiske grundlag – for behandlingen

Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects, som en kunde eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med køb eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Yderligere vil Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects behandle personoplysninger i forbindelse med bestilling eller forud for indgåelse af leverandøraftaler.

I nogle tilfælde vil Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects behandling af personoplysninger finde sted som led i, at Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for den kundens/leverandørens (den registreredes) interesser.

En sådan legitim interesse, kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects og kvaliteten af Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects serviceydelser og produkter.

Hvis en kunde i forbindelse med dennes køb hos Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til kundens personlige præferencer, velbefindende og helbred etc.

I nogle situationer modtager Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects personoplysninger fra tredjepart. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende kunder/leverandører om Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

 

 1. Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede (kunder/leverandører) forskellige rettigheder.

 • En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects behandler om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects har om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.
 • Hvis nogle af de oplysninger, som Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects. Dette gælder ikke for oplysninger, jf. ovenfor som Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects er lovmæssigt forpligtede til at gemme.

Muligheden for at anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Demensfrekvens/ Fænø Lighthouse Projects er i besiddelse af.

En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects

Skriftlig anmodning sendes til Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1

Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende svar til den registreredes postadresse.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system), eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

 

 1. Sikkerhed

Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer/ansatte hos Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger har adgang hertil. Demensfrekvens/ Fænø Lighthouse Projects kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects tager løbende backup af de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

 

 1. Deling af personoplysninger

Vi viderebringer ikke oplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt, for at vi kan rådgive og betjene dig, eller fordi det er nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning. Vi bruger ikke dine informationer til andre formål end de formål, som er beskrevet i denne Persondatapolitik.

Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects indgår løbende databehandleraftaler med de af Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects leverandører/vores databehandlere, hvor dette iflg. Datatilsynet kræves, og hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau, hvad angår de registreredes personoplysninger.

For at kunne opfylde aftaler med de registrerede og for at imødekomme kunders behov kan Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects få behov for at dele udvalgte personoplysninger med eksterne leverandører.  Dette sker udelukkende efter aftale med kunden med henblik på at kunne betjene og hjælpe kunden bedst muligt.

Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects kan eventuelt dele og videregive de registreredes personoplysninger internt i koncernen, herunder til søstervirksomheder. Formålet med denne deling er at kunne give kunden den bedste betjening og service, uanset hvilken afdeling i Skouboe Gruppen kunden/leverandøren benytter sig af. Ligeledes som led i koncernens markedsføringstiltag under iagttagelse af derom gældende regler.

Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed. Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger
 • Inkasso og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af betaling samt ved opslag i kreditoplysningsbureau.
 • Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger.  

 

 1. Sletning af personoplysninger

Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects sletter dine personoplysninger, når Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede. Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt.

 

 1. Cookies

Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects anvender cookies. Yderligere oplysning om Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects cookiepolitik kan indhenter her: Cookiepolitik

 

 1. Klage

Klage over Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, TELEFON 3319 3200 – E-MAIL dt@datatilsynet.dk

 

 1. Ændringer i persondatapolitikken

Såfremt Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects foretager ændringer i vores persondatapolitik, vil disse ændringer altid være opdateret på vores hjemmeside under menupunktet ”Persondatapolitik”. Vi anbefaler, at du løbende tjekker hjemmesiden under vores persondatapolitik for eventuelle ændringer.

 

 1. Dokumentoplysning

Dette er 2018 versionen af Demensfrekvens/Fænø Lighthouse Projects persondatapolitik opdateret den 25. maj 2018